ผลการค้นหาของคุณ

ข้อตกลงการใช้งาน

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ HomeThailand.com ผู้ที่เข้าใช้งานเว็บไซต์แห่งนี้ จะต้องถูกผูกพันตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้งานของทางเว็บไซต์ ดังนั้นโปรดอ่านข้อตกลงและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน ก่อนเข้าใช้งานเว็บไซต์ เมื่อได้ใช้งานแล้วหมายถึงท่านได้ยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขของเว็บไซต์แห่งนี้แล้ว

 

การใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไขในการใช้บริการเป็นครั้งคราว ดังนั้นผู้ใช้งานเว็บไซต์นี้ ควรจะเข้ามาอ่านรายละเอียดเสมอๆ เพื่ออัพเดตข้อมูลข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการอยู่เสมอ นอกเหนือจากนี้ เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยเนื้อหา ข้อความ โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลาย คุณจะต้องยอมรับว่าทุกอย่างที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์นี้ ได้รับความคุ้มครองในด้านลิขสิทธิ และทรัพย์สินทางปัญญา โดยจำกัดการเข้าใช้งาน ห้ามทำซ้ำ แก้ไข หรือนำข้อมูล เนื้อหา โปรแกรมทางคอมพิวเตอร์ รูปภาพ วีดีโอ หรือภาพกราฟฟิกทั้งหลายไปเผยแพร่ โดยที่ยังไม่ได้รับความยินยอมจากเรา

คุณยินยอมว่าคุณจะไม่ใช้เว็บไซต์นี้ ในการรวบรวมข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ลงโฆษณา ไม่ใช้ซอฟต์แวร์อัตโนมัติ (bots) เจาะระบบฐานข้อมูล แก้ไขดัดแปลงหรือ การปรับเปลี่ยน การเข้าถึงข้อมูลด้วยซอฟต์แวร์อื่นๆ การรวบรวมข้อมูลหรือการเก็บข้อมูล นำข้อมูลและบริการส่วนหนึ่งส่วนใด ของเว็บไซต์นี้ ไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาด

 

เกี่ยวกับข้อมูลในเว็บไซต์

เว็บไซต์ HomeThailand.com ใช้ความพยายามในการอัพเดทข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้อง ใหม่ล่าสุดอยู่ตลอดเวลา แต่อย่างไรก็ตามเราไม่สามารถรับรองความเที่ยงตรงของข้อมูล ทางเราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดใดๆ ของเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

 

การจัดส่งข้อมูลในเว็บไซต์

ข้อมูลทุกชนิดที่คุณจัดส่งให้เว็บไซต์นี้ จะถือว่าเป็นข้อมูลที่ไม่เป็นความลับและไม่เป็นกรรมสิทธิ์แต่อย่างใด ทุกสิ่งที่ท่านได้จัดส่งเผยแพร่หรือโพสต์ประกาศ เว็บไซต์นี้สามารถใช้ข้อมูลดังกล่าวโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
คุณจะต้องยอมรับว่าข้อมูลที่ท่านได้โพสต์ลงเว็บไซต์เรา ไม่ได้เป็นการละเมิดสิทธิ์จากบุคคลที่สาม รวมถึงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า ความเป็นส่วนตัว หรือสินทรัพย์ที่เป็นสิทธิส่วนบุคคลอื่น คุณจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบข้อมูลทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว เมื่อคุณใช้งานเว็บไซต์นี้ คุณจะต้องยินยอมให้เว็บไซต์นี้ รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคุณและการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ หรือ เว็บไซต์นี้มีสิทธิในการใช้ข้อมูลดังกล่าวตามที่ได้ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา

 

การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ได้ เพื่อช่วยให้ท่านสะดวกในการค้นหาเว็บไซต์ บริการ หรือ ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้อย่างรวดเร็วและง่ายด่าย เราไม่สามารถที่จะควบคุมหรือรับรองยืนยันความถูกต้องหรือความน่าเชื่อถือหรือรับผิดชอบในเนื้อหาของเว็บไซต์อื่นๆ ได้ การตัดสินใจว่าบริการหรือผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอผ่านเว็บไซต์เหล่านี้ สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของท่านหรือไม่นั้น เป็นความรับผิดชอบของท่านเอง เราไม่ได้มีส่วน เกี่ยวข้องในการกำหนดถึงการรับประกันใดๆ หรือต้องรับภาระค่าเสียหายที่เกี่ยวพันกับเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามที่ละเมิดลิขสิทธิหรือทรัพย์สินทางปัญญาประเภทอื่นของเว็บไซต์ของบุคคลที่สามนั้น เราไม่อนุญาตให้ใส่ลิงค์ที่ไม่ได้รับอนุญาตในเว็บไซต์นี้

 

การปฏิเสธความรับผิดและข้อจำกัดความรับผิด

คุณจะต้องยอมรับว่าเมื่อคุณเข้าใช้บริการเว็บไซต์นี้แล้ว คุณยอมรับความเสี่ยงที่คุณต้องรับผิดชอบ สำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่จะเกิดขึ้น (ถ้ามี) จากการเข้าใช้งานของคุณ เราจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ความสูญเสีย ค่าใช้จ่าย การเรียกร้องหรือความต้องการใดๆ ไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยทางอ้อม การชดเชยหรือผลเสียหายที่เกิดขึ้น ความเกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์นี้ของคุณ หรือข้อมูลเนื้อหา ส่วนประกอบหรือผลิตภัณฑ์ที่รวมอยู่บนเว็บไซต์นี้ หลักเกณฑ์เหล่านี้ อยู่ภายใต้กฎหมายของประเทศไทย หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จะได้รับการแก้ไขโดยศาลยุติธรรม

 

การเปลี่ยนแปลงข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซต์ของเราได้มีการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นนโยบายความเป็นส่วนตัว อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ รวมถึงหลักเกณฑ์ในการลงประกาศโฆษณาของเรา อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ เราแนะนำให้ผู้ใช้งานได้มีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง

 

  • ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบรายชื่อ