ผลการค้นหาของคุณ

นโยบายความเป็นส่วนตัว

เราขอยืนยันที่จะรักษาความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเราดังนี้

 

การจัดเก็บข้อมูลของทางเว็บไซต์

เราได้ทำการรวบรวมและจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลของเครื่องคอมพิวเตอร์, การเข้าใช้งาน, การเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น หมายเลขไอพี, ข้อมูลสถานที่ตั้ง, ชนิดของบราวเซอร์, แหล่งที่มา, ระยะเวลาในการเข้าชม และ จำนวนหน้าที่เปิดดู
 • ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อของผู้ใช้งานบนเว็บไซต์
 • ข้อมูลของผู้ใช้งานที่ให้กับเราสำหรับการลงทะเบียนหรือสมัครสมาชิกเพื่อรับบริการต่างๆ, การแจ้งเตือนอีเมล หรือ จดหมายข่าว
 • ข้อมูลอื่นๆ ที่ผู้ใช้งานเลือกที่จะส่งให้กับทางเว็บไซต์

 

คุ๊กกี้ (Cookies)

ไฟล์คุ๊กกี้เป็นไฟล์ข้อมูลที่ส่งระหว่างเว็บเซิร์ฟเวอร์และเว็บบราวเซอร์ โดยถูกเก็บไว้ในเว็บบราวเซอร์ โดยไฟล์คุ๊กกี้จะถูกส่งให้เซิร์ฟเวอร์เมื่อบราวเซอร์ร้องขอการเปิดหน้าเว็บเพจ เพื่อให้เซิร์ฟเวอร์สามารถเชื่อมต่อกับบราวเซอร์ได้

เราอาจจะทำการส่งคุ๊กกี้เพื่อจัดเก็บในบราวเซอร์ของผู้ใช้งาน เราอาจใช้ข้อมูลที่ได้จากคุ๊กกี้เพื่อใช้จัดการเว็บไซต์, ปรับปรุงการใช้งาน หรือเพื่อเป็นข้อมูลทางการตลาด เราอาจจะใช้ข้อมูลเหล่านี้เพื่อรู้จักคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้งานเมื่อเข้าสู่เว็บไซต์ของเรา เพื่อปรับการแสดงผลให้เข้ากับการใช้งานของแต่ละบุคคล

เว็บบราวเซอร์ส่วนใหญ่จะอนุญาตให้คุณปฏิเสธการรับคุ๊กกี้ได้ แต่อย่างไรก็ตามอาจจะมีผลต่อการใช้งานของผู้ใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์ด้วย

 

การใช้งานข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานที่ส่งให้กับทางเว็บเรา จะถูกใช้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับทางเว็บไซต์ดังต่อไปนี้

 • ใช้ในการบริหารจัดการเว็บไซต์
 • ใช้ในการปรับปรุงการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของแต่ละบุคคล
 • เปิดการใช้งานบริการของเว็บไซต์
 • ทำการสื่อสารข้อมูลทั่วไปกับผู้ใช้งาน
 • ทำการส่งอีเมลแจ้งเตือนเมื่อมีผู้ร้องขอ
 • เผยแพร่ข้อมูลความพึงพอใช้เกี่ยวกับผู้ใช้งาน แต่ข้อมูลเหล่านี้จะไม่ระบุตัวตนในแต่ละบุคคล
 • ใช้ในการบริหารจัดการคำถามหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับผู้ใช้งานและเว็บไซต์

เราจะไม่ทำการส่งต่อข้อมูลความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งาน ไปยังบุคคลที่สามเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการตลาดแบบทางตรง

 

การเปิดเผยข้อมูลของผู้ใช้งาน

เมื่อมีเหตุจำเป็นเกิดขึ้น เราอาจจะทำการเปิดเผยข้อมูลเหล่านั้น แต่จะเป็นไปตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • เปิดเผยข้อมูลตามขอบเขตที่กฎหมายระบุความต้องการไว้
 • เปิดเผยข้อมูลในส่วนที่มีความเกี่ยวเนื่องกับกระบวนการทางกฎหมาย
 • เปิดเผยข้อมูลในกรณีดำเนินการตั้งข้อหาหรือใช้ในการปกป้องสิทธิทางกฎหมาย เช่นใช้เพื่อการป้องกันกรณีฉ้อโกงเป็นต้น
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ซื้อธุรกิจ หรือในระหว่างการวิเคราะห์ข้อมูล

นอกเหนือจากกรณีที่กล่าวอ้างมาแล้วนี้ ทางเราจะไม่ทำการแสดงหรือเปิดเผยข้อมูลใดๆ ของผู้ใช้งานแก่บุคคลที่สามอย่างเด็ดขาด

 

ความปลอดภัยในด้านข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน

ทางเรามีกระบวนการทางเทคนิคที่รัดกุมและมีการจัดระบบป้องกันการสูญหายของข้อมูล รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงข้อมูลใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นตามความสมเหตุสมผล
โดยเราจะเก็บข้อมูลทั้งหมดที่ผู้ใช้งานมอบให้ไว้ในฐานจัดเก็บข้อมูลที่มีความปลอดภัยสูง อย่างไรก็ตาม การส่งผ่านข้อมูลทางอินเตอร์เน็ตนั้น เราไม่สามารถการันตีความปลอดภัยได้ทั้งหมด ดังนั้นผู้ใช้งานควรจะเก็บรักษารหัสผ่านและข้อมูลการใช้งาน อย่างเป็นความลับที่สุดเพื่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัว

 

การเปลี่ยนแปลงแก้ไขนโยบาย

ทางเราอาจทำการเปลี่ยนแปลงข้อมูลเป็นครั้งคราว ดังนั้นจึงขอให้ผู้ใช้งานคอยตรวจสอบถึงนโยบายที่อาจเปลี่ยนแปลง เพื่อพิจารณาว่าจะยังยอมรับตามข้อเสนอเหล่านี้หรือไม่ ทั้งนี้ทางเราอาจจะทำการแจ้งถึงการเปลี่ยนแปลงของนโยบายต่างๆ ให้คุณทราบบนเว็บไซต์หรือทางอีเมลด้วย

 

สิทธิของผู้ใช้งาน

ผู้ใช้งานอาจแจ้งประสงค์ให้ทางเรา จัดส่งข้อมูลของผู้ใช้งานที่เราเก็บรักษาไว้ แต่ทั้งนี้ทางเรา อาจจัดเก็บค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบข้อมูลของคุณ นอกจากนี้คุณยังอาจแจ้งความประสงค์ไม่ให้เราเข้าใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อจุดประสงค์ทางการตลาด โดยการแจ้งกลับทางเราได้ในทุกกรณี

 

เว็บไซด์อื่นๆ

ทางเราจะไม่มีส่วนรับผิดชอบในนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซด์อื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกัน

 

การติดต่อ

หากผู้ใช้งานมีปัญหาหรือมีข้อข้องใจประการใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา กรุณาสอบถามมาได้ทางเบอร์โทรศัพท์หรืออีเมลของเรา

 

 • ค้นหาอสังหาริมทรัพย์

เปรียบเทียบรายชื่อ